Front cover image for Afbeeldinge van Rhynlands waterstaat ten opzigte van 't vergrooten der Haarlemmer of Leydse Meer met de byna gecombineerde en omleggende veenplassen

Afbeeldinge van Rhynlands waterstaat ten opzigte van 't vergrooten der Haarlemmer of Leydse Meer met de byna gecombineerde en omleggende veenplassen

Map, Dutch, 1740
[Uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1740
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 55 x 64 cm
980549187
Met opgave van de gebruikte kaarten, en van de oppervlakte van het meer in 1531, 1591, 1647, 1687 en 1739/1740
Zie: Westra, F., 'Jan Pietersz. Dou (1573-1635): invloedrijk landmeter van Rijnland', in: 'Caert-Thresoor' 13 (1994) 2, p. 37-48; Werner, Jan, 'Haarlemmermeer, plankaarten van vroeg-17e-eeuwse droogmakingsvoorstellen', in: 'Caert-Thresoor' 10 (1991) 1, p. 1-12; Hameleers, Marc, 'De strijd om de Haarlemmermeer', in: 'Geografie in Utrecht', 1987, p. 46-52 (betreft kunsthistorische en zinnebeeldige aspecten op gedrukte kaarten van het droogmakingsplan van het Haarlemmermeer door Jacob Bartelsz. Veeris'
Met schaalstok (1000 roeden)
Schaal [ca. 1:40.000].