Front cover image for Meet-konstige vertoning van de grote en merk-waardige zons-verduistering die wezen zal den 25. Julius 1748. Hoe dezelve zig boven de stad Amsterdam en andere omleggende steden zal vertoonen, als mede een nette aanwyzinge, waar de middelpunts-schaduwe zal passeeren, en hoe verre deeze eclips ten zuiden en noorden zal konnen gezien worden

Meet-konstige vertoning van de grote en merk-waardige zons-verduistering die wezen zal den 25. Julius 1748. Hoe dezelve zig boven de stad Amsterdam en andere omleggende steden zal vertoonen, als mede een nette aanwyzinge, waar de middelpunts-schaduwe zal passeeren, en hoe verre deeze eclips ten zuiden en noorden zal konnen gezien worden

Map, Dutch, 1748
by R. en J. Ottens, t'Amsterdam, 1748
1 krt. : kopergrav., in kleur ; 59 x 45 cm
980557511
Titel en toelichting in boekdruk in 2 kolommen onder de prent
Zie: 'Toonneel des Aerdrijcx', nr. 51