Front cover image for Niechciana debata : spór o książki Jana Tomasza Grossa

Niechciana debata : spór o książki Jana Tomasza Grossa

Print Book, Polish, 2017
Wydanie pierwsze
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, 2017