Front cover image for Classificatie der tweedegraadskrommen en -oppervlakken in de niet-Euclidische meetkunde

Classificatie der tweedegraadskrommen en -oppervlakken in de niet-Euclidische meetkunde

Thesis, Dissertation, Dutch, 1942
Drukkerij Fa. Schotanus & Jens, Utrecht, 1942