Front cover image for Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych : = Activities of non-profit organizations in 2013: management, cooperation and social services : statistical analyses and studies

Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych : = Activities of non-profit organizations in 2013: management, cooperation and social services : statistical analyses and studies

Print Book, Polish, 2016
Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office, Warszawa, 2016