Front cover image for Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander Sharpey, Generaal, en Richard Rowles, Lieut. Generaal; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608. en vervolgens.

Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander Sharpey, Generaal, en Richard Rowles, Lieut. Generaal; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608. en vervolgens.

eBook, Dutch, 1707
by Pieter vander Aa, boekverkooper, Te Leyden, 1707