Front cover image for Językowy obraz świata utrwalony w XVI-wiecznych tekstach literackich M. Reja, S. Orzechowskiego, Ł. Górnickiego (ujęcie porównawcze)

Językowy obraz świata utrwalony w XVI-wiecznych tekstach literackich M. Reja, S. Orzechowskiego, Ł. Górnickiego (ujęcie porównawcze)

Article, Polish, 2011