Front cover image for Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe,

Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe,

Jan Wagenaar, Isaak (Amsterdam) (Printer), Jacob (Amsterdam) (Printer), Tieboel (Amsterdam) (Printer)
Print Book, Dutch, 1760-1768
by Isaak Tirion, Te Amsterdam,, 1760-1768