Front cover image for Aplikovaná statistika : studijní pomůcka pro distanční studium

Aplikovaná statistika : studijní pomůcka pro distanční studium

Print Book, Czech, 2005
Vyd. 1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2005