Front cover image for Articulen gheproponeert tot Munster van de ambassadeurs van Vrankryk ende over-ghelevert in de handen vande mediateurs den 11/21 Juni MDCXXXV, festo SS. Trinitatis

Articulen gheproponeert tot Munster van de ambassadeurs van Vrankryk ende over-ghelevert in de handen vande mediateurs den 11/21 Juni MDCXXXV, festo SS. Trinitatis

Print Book, Dutch, 1645
Ghedruckt na de copye tot Ruermonde, by Caspar du Pree
[s.n.], [S.l.], 1645