Front cover image for Burza od Wschodu : wspomnienia z Kijowszczyzny, 1918-1920

Burza od Wschodu : wspomnienia z Kijowszczyzny, 1918-1920

Print Book, Polish, 1990
Wydawn. "Artus", Łódź, 1990