Front cover image for Chirurgiczne leczenie zespołu pozakrzepowego kończyn dolnych drogą operacji Lintona

Chirurgiczne leczenie zespołu pozakrzepowego kończyn dolnych drogą operacji Lintona

Thesis, Dissertation, Polish, [1975]
[wydawca nieznany], Warszawa, [1975]