Front cover image for Cymes czyli Kuchnia żydowska i przepisy kulinarne z Izraela

Cymes czyli Kuchnia żydowska i przepisy kulinarne z Izraela

Print Book, Polish, [1988]
Warszawskie Wydaw. Prasowe, Warszawa, [1988]
127 s. : il. ; 21 cm.
749320644