Front cover image for Cztery lata w Białym Domu : wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977-1981

Cztery lata w Białym Domu : wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977-1981

Print Book, Polish, 1989
Wszechnica Społeczno-Polityczna, [Warszawa], 1989