Front cover image for De Economische geschiedenis van Nederland

De Economische geschiedenis van Nederland

Print Book, Dutch, 1977
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1977
xvi, 398 pages : illustrations ; 23 cm
9789001823801, 9001823807
3670533
Uytven, R. van. Oudheid en Middeleeuwen
Houtte, J.A. van. De zestiende eeuw (ca. 1485- ca. 1585)
Klein, P.W. De zeventiende eeuw (1585-1700)
Faber, J.A. De achttiende eeuw
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. De Patriotse-Bataafse-Franse tijd (1780-1813)
Tijn, T. van en Zappey, W.M. De negentiende eeuw
Vries, J. de. De twintigste eeuw
Baudet, H. en Fasseur, C. Koloniale bedrijvigheid
Lanschot Hubrecht, J.A. Twee honderd jaar geschiedenis van de Maatschappij (1777-1977)
"Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel."