Front cover image for De antirevolutionaire staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer uit de bronnen ontwikkeld

De antirevolutionaire staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer uit de bronnen ontwikkeld

Thesis, Dissertation, Dutch, 1860
Kemink, Utrecht, 1860