Front cover image for De institutis coenobiorum libri XII / UBU Hs. 112

De institutis coenobiorum libri XII / UBU Hs. 112

Manuscript, Latin, ca. 1300-1410
Karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal, Utrecht, ca. 1300-1410
Handschriften (vorm)
131 fol. : ill. ; 228 x 165 (165/178 x 110) mm.
965407158
Bevat behalve Johannes Cassianus De institutis coenobiorum libri XII (fol. 1r-75r) ook: Regula sancti Benedicti (fol. 75v-95v). Regula sancti Augustini (fol. 97r-100r). Tractatus beati Basilii de vita solitaria (fol. 101r-103v). Distinctio septem criminalium vitiorum (fol. 105r-115v). Summa confessionis Berengarii cardinalis (fol. 122r-130v)
Fol. 1r-95v, 101r-103v, 105r-115v zijn geschreven door Zweder van Boecholt
Fol. 122r-130v dateren uit het begin van de 14de eeuw en zijn niet in het Karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal geschreven
Blanco of onbeschreven: fol. 96, 104, 116-121, 131
Tractatus de vita solitaria van Petrus Damiani is hier ten onrechte aan Basilius Magnus toegeschreven
Distinctio septem criminalium vitiorum = Hugo de Sancto Victore De fructibus carnis et spiritus cap. 3-10
Illustrations: Penwerkinitiaal