Front cover image for De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op enzen tijd

De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op enzen tijd

Print Book, Dutch, 1857-64
Gebroeders Diederichs, Amsterdam, 1857-64