Front cover image for Dekolonizacja Collegium Maius interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej

Dekolonizacja Collegium Maius interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej

Print Book, Polish, 2020
Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań, 2020