Front cover image for Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczajacy w świetle badań aktowych

Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczajacy w świetle badań aktowych

Print Book, Polish, 2017
Stan prawny na dzień 1 maja 2017 r
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków, 2017