Front cover image for Diciopedia do século21 : dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado

Diciopedia do século21 : dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado

Print Book, Galician, 2007
Ediciós do Castro/ Edicións do Cumio/ Editorial Galaxia, [Vigo], 2007