Front cover image for Dzieje nauki polskiej

Dzieje nauki polskiej

Print Book, Polish, 1981
"Interpress", Warszawa, 1981