Front cover image for Dzieje wielkiej kariery

Dzieje wielkiej kariery

Print Book, Undefined, 1965
164371857
·Lódź 1332-1860. (1.wyd.)<br>(·Lódź): Wyd-wo ·Lódzkie (1965). 237 S.,20 Taf. u. Faks. 4 [Geschichte einer grossen Karriere, poln.]