Front cover image for Ex Libris W. Mańkowski Mars

Ex Libris W. Mańkowski Mars

Przedstawia monetę antyczną, z boku napis: Mars, w otoku napis: Ex Libris W. Mańkowski. Sygn. aut. w obrębie kompoz
Image, Polish, 1952]
1 graf. (ekslibris) : drzewor. ; 5,3 x 5,3 cm.
946314869
Nazwisko aut. wg sygn. aut., data wg bibliogr