Front cover image for Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

Thesis, Dissertation, Polish, 2019