Front cover image for Generatie ende oirspronck der Baenre Heeren ende andere Edelen. UBU Hs. 1185 (Hs 6 D 9)

Generatie ende oirspronck der Baenre Heeren ende andere Edelen. UBU Hs. 1185 (Hs 6 D 9)

Manuscript, Middle Dutch, [1540-1560]