Front cover image for Geschiedenis en ontwikkeling der Noord-Amerikaanse Jazzmuziek : bew. van een lezing, gehouden op zat. 5-2, 1944 voor de Schoolver. der B. H. B. S. "F. de Munnik"

Geschiedenis en ontwikkeling der Noord-Amerikaanse Jazzmuziek : bew. van een lezing, gehouden op zat. 5-2, 1944 voor de Schoolver. der B. H. B. S. "F. de Munnik"

Musical Score, Undefined, 1944
Huffnagel, Utrecht, 1944