Front cover image for Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen

Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen

Print Book, Dutch, 1833
Naval history
6 dl. (10 bd.)
743241271
1ste dl. Van de vroegste tijden tot den Munsterschen vrede
2de dl, 1ste stuk. Van den Munsterschen vrede tot den tweeden Engelschen oorlog. 2de stuk. Tweede Engelsche oorlog
3de dl, 1ste stuk. Van den Bredaschen tot denWestmunsterschen vrede. 2de stuk. Van den Westmunsterschen vrede, 1674, tot de tweeden oorlog met Frankrijk, 1638
4de dl, 1ste stuk. Tweede oorlog met Frankrijk. 2de stuk. Van het jaar 1695 tot aan den Utrechtschen vrede Ao 1713
5dedl. Van den Utrechtschen vrede, Ao 1713, tot den zeeslag van Doggersbank, Ao 1781
6de dl, 1ste stuk. Van den zeeslag van Doggerbank, Ao 1781, tot de omwenteling des jaars 1795. 2de stuk. Van de omwenteling des jaars 1795 tot deinlijving in Frankrijk, 1810
I. Van de vroegste tijden tot den Munsterschen vrede. II. 1. Tot den 2den Engelschen oorlog. II. 2. Tweede Engelsche oorlog. III. 1. Van den Bredaschen tot den Westmunsterschen vrede. III. 2. Tot den tweeden oorlog met Frankrijk, 1688. IV. 1. Tweede oorlog met Frankrijk. IV. 2. Van 1695 tot aan den Utrechtschen vrede. V. Tot den zeeslag van Doggersbank. VI. 1. Van 1781 tot de omwenteling. VI. 2 Van 1795 tot de inlijving in Frankrijk, 1810