Front cover image for Gouden pillen

Gouden pillen

Documentaire over de macht van de farmaceutische industrie. Het succes van een aantal nieuwe geneesmiddelen is volgens diverse artsen te verklaren uit de nauwe banden van collega-artsen met de producenten van die geneesmiddelen. Genoemde artsen zijn "niet onafhankelijk, objectief" meer te noemen. Hoe ver reikt de invloed van de farmaceutische industrie op de wetenschap? Kan die industrie invloed uitoefenen op de uitkomst van een onderzoek? Is er sprake van manipulatie? Ja, wel degelijk."De wetenschap is een bijwagentje geworden van de macht van de industrie"
Video, Dutch, cop. 2001
VARA/NPS, [Hilversum], cop. 2001