Front cover image for Gysbreght van Aemstel : d'ondergang van syn stad en syn ballingschap : treurspel

Gysbreght van Aemstel : d'ondergang van syn stad en syn ballingschap : treurspel

Print Book, Dutch, 1901
Bohn, Haarlem, 1901
2 dl. : muz. ; 44 cm
974052920
Herdr. van de uitg. Haarlem : Bohn, 1893
Omslagtitel: Gysbrecht van Aemstel
I. Tekst. II. Muziek