Front cover image for Het wrak van een 16e eeuws vissersschip in Flevoland : het onderzoek van een vissersschip, gevonden op kavel W10 in Flevoland : opgravingsverslag 1

Het wrak van een 16e eeuws vissersschip in Flevoland : het onderzoek van een vissersschip, gevonden op kavel W10 in Flevoland : opgravingsverslag 1

Print Book, Dutch, 1986
Herdr
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad, 1986
40 p. : ill. ; 30 cm. + 12 losse bijl. in map.
69143226
1e dr. 1979