Front cover image for Historia Kościoła T. 1. Starożytność chrześcijańska / [Zest. polska̜ bibliografie̜ oraz dokonał adiustacji naukowej Tadeusz Śliwa]

Historia Kościoła T. 1. Starożytność chrześcijańska / [Zest. polska̜ bibliografie̜ oraz dokonał adiustacji naukowej Tadeusz Śliwa]

Print Book, German, 1971
Wydawnictwo Sióstr Lorctanek, Warszawa, 1971
446 S.
718830202