Front cover image for Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych : z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego : praca zbiorowa

Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych : z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego : praca zbiorowa

Print Book, Polish, 2007
Wydawnictwo Ibidem, Łódź, 2007