Front cover image for Hollandia

Hollandia

Map, Undefined, [1597]
Joan Bussemchr [!] exc., [Keulen], [1597]
Kaarten (vorm)
1 krt. : koperdiepdruk. ; 19 x 28 cm.
902704326
Oorspr. verschenen in: Cosmographia. Das ist: ein schöne richtige und volkomliche Beschreibung dess Gottlichen Geschopffs Himmels und der Erde / den ehrwirdigen und wolgelährten Herrn Johann Rauwen [...]. - Getruckt zu Franckfort am Mayn : durch Nicloaum Bassaeum, 1597 (556 ('Beschreibung M. Johann Rauw'; keerzijde: 'Von Hollandt 555'))
Cartouche rechtsboven met beschrijving van Holland, overgenomen van de kaarten uit 1565 en 1578 van Gerard de Jode: 'Hollandia quae olim Batavia antiqua Catthorum sedes, undique fere cingitur mari, praeterquam qua Rheno, et Mosa fluminibus ad orientem et meridiem à continenti sejungtitur: cuius mediterranea fluminibus rivisque ubique fere irrigantur et foecunda ultra quam dici possit reddunt, adeo ut agrorum fertilitate nulli regioni cedat'. Vertaald betekent dit: 'Holland (voorheen Batavia) oudtijds woonplaats van de Catten, is bijna aan alle zijden omgeven door de zee, behalve waar het door de rivieren de Rijn en de Maas in het oosten en het zuiden van het vasteland is gescheiden. Het binnenland wordt bijna overal door de rivieren en beken geïrrigeerd en buitengewoon vruchtbaar gemaakt, zodat de akkers in vruchtbaarheid voor geen streek onderdoen'. Rechtsonder een toeschrijving aan Tramezini: 'Ad exemplar descriptinis quam edidit Romae Mich. Tramesmi [!] nunc castigation prostant'. In de Noordzee is de Brittenburg met 'Thuis to Bretaigne' aangeduid: 'Armentarij sive Castri Britannici ruinarum forma qua ao 1520 1532 et 1562 in littore oceni non longe ab urbe Leyda extare visae sunt'. Op de keerzijde een Duitse typografische tekst
Schaal [ca. 1:700.000].