Front cover image for În labirintul răsfrîngerilor : Nae Ionescu prin discipolii sai Petre Țuțea, Emil Cioran, C-tin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Vasile Băncilă

În labirintul răsfrîngerilor : Nae Ionescu prin discipolii sai Petre Țuțea, Emil Cioran, C-tin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Vasile Băncilă

Print Book, Romanian, 2000
Editura Star Tipp, Slobozia [Romania], 2000