Front cover image for Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce / 4,a. Kościo·ly w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo ...). - 1985. - 107 S. : zahlr. Ill., Kt. - (... ; 20)

Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce / 4,a. Kościo·ly w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo ...). - 1985. - 107 S. : zahlr. Ill., Kt. - (... ; 20)

Print Book, Undefined, 1985
Ossolineum, Wroc·law u.a., 1985
9788304012332, 9788304017702, 8304012332, 8304017709
158263230