Front cover image for Język portugalski w świecie : wczoraj i dziś

Język portugalski w świecie : wczoraj i dziś

Print Book, Polish, 2003
Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2003