Front cover image for [Kaart van de spreiding van agrarische en industriële producten in] l'Europe

[Kaart van de spreiding van agrarische en industriële producten in] l'Europe

Online Map, Dutch, 1800
[Poster etc.], [Amsterdam etc.], 1800
Kaarten (vorm)
1 online resource (1 krt.) : kopergrav., in kleur ; 30 x 42 cm
980375785
Gedigitaliseerde versie: Universiteitsbibliotheek Leiden (262 F 38)
Verschenen in: Eerste schoolboek der aardbeschrijving, volgens eenen geheel nieuwen leertrant samengesteld. : met eenige kaarten, bepaaldelijk ingericht overeenkomstig den inhoud van dit eerste schoolboek, en welke ook afzonderlijk verkocht worden. Benevens eene aankondiging van derzelver uitgaave en gebruik / C.J.P. von Mühlen. - Te Amsterdam [etc.]: bij J.R. Poster [etc.], [ca. 1800]. - ([Nr.] II)
Koeman, C., 'Symbolen op een tweetal produktenkaarten in een Nederlands aardrijkskundeleerboek uit 1801', in: 'Caert-Thresoor' 2.2 (1983): 22 en 23
Electronic reproduction, Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2011