Front cover image for Kaart van het Koningrijk der Nederlanden : aantoonende de wijze waarop en de plaatsen waarheen op 1e Januarij 1857 briefpakketten worden verzonden of briefbestelling wordt verrigt op kosten van 's Rijks schatkist, benevens opgave waar op dat tijdstip E.M. telegraaf kantoren geopend waren

Kaart van het Koningrijk der Nederlanden : aantoonende de wijze waarop en de plaatsen waarheen op 1e Januarij 1857 briefpakketten worden verzonden of briefbestelling wordt verrigt op kosten van 's Rijks schatkist, benevens opgave waar op dat tijdstip E.M. telegraaf kantoren geopend waren

Map, Dutch, 1857
J.G. en W. Altorffer, Middelburg, 1857
Kaarten (vorm)
1 krt. : lithogr. ; 62 x 62 cm
980373593
Inzet: Vervolg van Limburg, 10 x 10 cm
Legenda
Schaal [ca. 1:550.000].