Front cover image for Keberkesanan teknik imbasan dalam pengajaran bacaan senyap peringkat murid Tahun 6

Keberkesanan teknik imbasan dalam pengajaran bacaan senyap peringkat murid Tahun 6

Thesis, Dissertation, Malay, 2008
Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya