Front cover image for Kośció·l w stanie wojennym : wybór dokumentów z Archiwum Akt Nowych

Kośció·l w stanie wojennym : wybór dokumentów z Archiwum Akt Nowych

Print Book, Polish, 2008
Wyd. 1
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 2008