Front cover image for Kulʹturologìčna Dumka : ŝorìčnik naukovih pracʹ

Kulʹturologìčna Dumka : ŝorìčnik naukovih pracʹ

Journal, Magazine, Ukrainian, 2009-
Nacìonalʹna akademìâ mistectv Ukraïni. Ìnstitut kulʹturologìï, Kiïv, 2009-
czasopisma
29 cm.
2311-9489
1038453866
Opis wg LOCIS online oraz no 10 (2016)
Artykuły w języku ukraińskim lub angielskim, streszczenia w języku angielskim i rosyjskim