Front cover image for Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" 1823-1923 : Door M.G. de Boer. Gedenkschrift door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" aangeboden bij haar 100-jarig bestaan op 10 november 1923

Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" 1823-1923 : Door M.G. de Boer. Gedenkschrift door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" aangeboden bij haar 100-jarig bestaan op 10 november 1923

Print Book, Undefined, 1923
P. Noordhoff, Groningen, 1923
XII, 168 Seiten, 16 Tafeln, 2 Facs
162990162