Front cover image for Łopatologiczny słownik nowomowy

Łopatologiczny słownik nowomowy

Print Book, Polish, [1985]
2. wyd., popraw. i rozsz View all formats and editions
Oficyna Świadectwa i TWO [Tajne Wydawnictwo Oświatowe], [Łodź], [1985]