Front cover image for Monasterzyska

Monasterzyska

Map, Undefined, 1884
Wydawnictwo Komisyi Fizyjograficznej Akademii Umieje̜tności, Kraków, 1884