Front cover image for Nakosha : the Assyrian-Australian youth publication

Nakosha : the Assyrian-Australian youth publication

Journal, Magazine, English, 1997
Nakosha, Victoria, Australia, 1997