Front cover image for Oczami bezpieki : szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL

Oczami bezpieki : szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL

Print Book, Polish, 2005
Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2005