Front cover image for Ordonnantie, waar op binnen Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene zaak, volgens consent van 'sLands Staaten, by collecte zal geheeven worden eene belasting op alle paarden, rytuigen en vaartuigen van plaizier onder den titul van het plaizier-geld

Ordonnantie, waar op binnen Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene zaak, volgens consent van 'sLands Staaten, by collecte zal geheeven worden eene belasting op alle paarden, rytuigen en vaartuigen van plaizier onder den titul van het plaizier-geld

Print Book, Dutch, 1791
by Isaac Scheltus, In 'sGravenhage, 1791
23 pagina's. ; in-4.
65489895
Koptitel
Uitgevaardigd 2 september 1791