Front cover image for Osobnik, populacja, fitocenoza

Osobnik, populacja, fitocenoza

Print Book, Polish, 1990
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1990