Front cover image for Pamięć i polityka historyczna : doświadczenia Polski i jej sąsiadów

Pamięć i polityka historyczna : doświadczenia Polski i jej sąsiadów

Sławomir M. Nowinkowski (Editor), Jan Pomorski (Editor), Rafał. Stobiecki (Editor)
Print Book, Polish, 2008
Instytut pamięci narodowej, Łódź, 2008